Pelita Hidup

DiBerkati Tuhan

Berkat April 5, 2008 1

“Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya.“Kejadian 26:12-13 Tanah dimana Ishak menabur adalah tempat yang bukan merupakan milik Ishak sendiri.... Read more