Pelita Hidup Jangkau Dunia

pernikahan

Kesabaran Menghadapi Badai Kehidupan Memunculkan Pelangi Indah

Kejadian 29 : 31-35 31. Ketika Tuhan melihat, bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ruben, sebab katanya: “Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku; sekarang tentulah aku akan dicintai…

Menjadi Isteri Yang Taat Seperti Jemaat Kepada Kristus

“Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu.” Efesus 5:22-24…

Harmoni Dalam Pernikahan: Perhiasaan Yang Kekal 2

“Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah.” 1 Petrus 3:4 Dari renungan sebelumnya (Harmoni dalam Pernikahan 1) telah kita pelajari…

Harmoni Dalam Pernikahan: Perhiasaan Yang Kekal 1

“Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. ” Matius 19:5 Memasuki pernikahan merupakan idaman bagi hampir semua manusia. Dikatakan hampir semua, karena ada sebagian kecil orang yang…Tidak menemukan topik yang Anda cari? Ketik kata kunci yang Anda cari dan tekan Enter: