Pelita Hidup
Saya tipikal pribadi yang cermat, saya selalu bertanya “Mengapa?” ┬áBegitu juga dengan kehidupan pribadi saya, saya terlahir dengan penuh perasaan ketidak adilan, ketidak adilan di dalam dunia. Saya selalu bertanya, mengapa harus saya yang selalu mengalah? Mengapa harus saya yang harus berkorban untuk orang lain? Mengapa aku begitu cepat... Read more
“Tetapi seperti ada tertulis: “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.” ” 1 Korintus 2:9 Manusia boleh merancangkan segala sesuatu dalam hidupnya. Tuhan memberikan kita... Read more